ધ્યાન – જીવનનું અદ્દભૂત વ્યસન

આપણું મસ્તિસ્ક એક અદ્દભૂત સાધન છે. ધ્યાનનો મુખ્ય હેતુ આ મસ્તિસ્ક રૂપી સાધનનો વિકાસ અને યોગ્ય ઉપયોગ કરી ઈશ્વરના ગુણ, કર્મ અને સ્વભાવની...

ગાયત્રી મંત્ર સાથે જીવન પરિવર્તન

વેદમાનું બીજું એક અનમોલ રત્ન એટલે ગાયત્રી મંત્ર. આ પ્રકરણમાં આપણે સમજીશું કે ગાયત્રી મંત્ર કેવી રીતે આપણાં જીવનમાં અદ્દભૂત પરિવર્તન લાવી શકે છે.

ઓમ્ – માનવતાની અમુલ્ય ભેટ

માનવતાના શબ્દકોશમાં સૌથી પવિત્ર અને મહાન શબ્દ જો કોઈ હોય તો તે છે ‘ઓમ્ (ॐ.)’ માનવતાની સૌથી અમુલ્ય ભેટ પણ ‘ઓમ્’ છે. આ...

આ ક્ષણની શક્તિ

આત્મસહાય પર લખાયેલી એકપણ પુસ્તક વેદની બરોબરી ન કરી શકે. વેદનો આ મંત્ર બહું મોટો પ્રેરણાત્મક ઉપદેશ આપે છે. આ મંત્ર જીવનને ઉન્નત અને...

ઇશોપનિષદ મંત્ર ૩ – શોક અને દુઃખ દુર કરવાનો એક માત્ર...

આપણે જે થોડા સમય માટે આ જગતમાં રહેવાના છે તે સમયને સૌથી સાર્થક બનાવવાનું માર્ગદર્શન ઇશોપનિષદનો આ ત્રીજો મંત્ર આપે છે. ભૂતકાળમાં કરેલા પાપકર્મોને...

ઇશોપનિષદ મંત્ર ૨ – યોગ્ય કર્મો – આનંદ અને સફળતાનો એકમાત્ર...

ઇશોપનિષદનો આ બીજો મંત્ર જીવનમાં અકલ્પનીય આનંદ મેળવવાના વ્યવહારિક સૂચનો સમજાવે છે.મંત્રનો અર્થહે...

ઇશોપનિષદ મંત્ર ૧ – મોહ ત્યાગ – જીવનનું મૂળ તત્વ

ઇશોપનિષદના પહેલાં મંત્રમાં આપણે જે સુખી અને સફળ જીવનની કલ્પના કરતા હોઈએ છીએ તે સુખી સફળ જીવન જીવવાનો સાર છુંપાયેલો છે.

Learn Tamil Alphabets – Part 3 (Consonant + Vowel combos)

Now here we will study Consonant + Vowel combos in Tamil.

Learn Tamil Alphabets – Part 2 (Consonants)

Lets have some fun learning Tamil consonants. We learnt vowels in older thread. Like most Indian Bhasha, Tamil consonants are also categorized by pronunciation.

Learn Tamil Alphabets – Part 1 (Vowels)

#Tamil script has attracted me for long. Both round & straight alphabets. And I could figure out some similarities with #Bangla ...
>

Pin It on Pinterest