ધ્યાન – જીવનનું અદ્દભૂત વ્યસન

આપણું મસ્તિસ્ક એક અદ્દભૂત સાધન છે. ધ્યાનનો મુખ્ય હેતુ આ મસ્તિસ્ક રૂપી સાધનનો વિકાસ અને યોગ્ય ઉપયોગ કરી ઈશ્વરના ગુણ, કર્મ અને સ્વભાવની...

ગાયત્રી મંત્ર સાથે જીવન પરિવર્તન

વેદમાનું બીજું એક અનમોલ રત્ન એટલે ગાયત્રી મંત્ર. આ પ્રકરણમાં આપણે સમજીશું કે ગાયત્રી મંત્ર કેવી રીતે આપણાં જીવનમાં અદ્દભૂત પરિવર્તન લાવી શકે છે.

ઓમ્ – માનવતાની અમુલ્ય ભેટ

માનવતાના શબ્દકોશમાં સૌથી પવિત્ર અને મહાન શબ્દ જો કોઈ હોય તો તે છે ‘ઓમ્ (ॐ.)’ માનવતાની સૌથી અમુલ્ય ભેટ પણ ‘ઓમ્’ છે. આ...

આ ક્ષણની શક્તિ

આત્મસહાય પર લખાયેલી એકપણ પુસ્તક વેદની બરોબરી ન કરી શકે. વેદનો આ મંત્ર બહું મોટો પ્રેરણાત્મક ઉપદેશ આપે છે. આ મંત્ર જીવનને ઉન્નત અને...

ઇશોપનિષદ મંત્ર ૩ – શોક અને દુઃખ દુર કરવાનો એક માત્ર...

આપણે જે થોડા સમય માટે આ જગતમાં રહેવાના છે તે સમયને સૌથી સાર્થક બનાવવાનું માર્ગદર્શન ઇશોપનિષદનો આ ત્રીજો મંત્ર આપે છે. ભૂતકાળમાં કરેલા પાપકર્મોને...

ઇશોપનિષદ મંત્ર ૨ – યોગ્ય કર્મો – આનંદ અને સફળતાનો એકમાત્ર...

ઇશોપનિષદનો આ બીજો મંત્ર જીવનમાં અકલ્પનીય આનંદ મેળવવાના વ્યવહારિક સૂચનો સમજાવે છે.મંત્રનો અર્થહે...

ઇશોપનિષદ મંત્ર ૧ – મોહ ત્યાગ – જીવનનું મૂળ તત્વ

ઇશોપનિષદના પહેલાં મંત્રમાં આપણે જે સુખી અને સફળ જીવનની કલ્પના કરતા હોઈએ છીએ તે સુખી સફળ જીવન જીવવાનો સાર છુંપાયેલો છે.

ત્રણમાંથી સૌથી વિનાશકારી કોણ? – મુસ્લિમ રાજ, અંગ્રેજ કે કોંગ્રેસ

રાજકીય, આર્થિક અને સાંકૃતિક રીતે કોનું આક્રમણ અને રાજ ભારત માટે સૌથી ભયાનક રહ્યું? મુસલમાનોનું, અંગ્રેજોનું કે પછી કોંગ્રેસ અને ગાંધી પરિવારનું?

ભગત સિંહ દેશભક્ત કે સામ્યવાદી?

ભગત સિંહની સાચી ઓળખ આપી સામ્યવાદીઓની બોલતી બંધ કરતો લેખ.

ચીન અને પાકિસ્તાનને પાછાડવાના ૨૦ રસ્તા

ભારતનું અસ્તિત્વ બની રહે તે માટેના ૨૦ રક્ષા નિયમો!
>

Pin It on Pinterest