“વિજય”પુર સીકરી બની “ફતેહ”પુર સીકરી

જાણો મેવાડના મહાન રાજાઓનું શહેર વિજયપુર કેવી રીતે બન્યું ફતેહપુર.

યોગીની નોંધપોથી – વ્યસ્ત જીવન અને ધ્યાન

યોગીના આદર્શ જીવનરૂપી નોંધપોથીમાંના કેટલાંક અનમોલ રત્નો!

વેદમાં ગૌમાંસ? – ભાગ ૧

શું વેદમાં ગૌમાંસનું વિધાન છે? શું અશ્વમેઘ અને ગૌમેઘ યજ્ઞમાં પશુઓનો વધ કરાય છે? આ લેખ વાંચો અને સત્ય જાણો!

યોગીની નોંધપોથી – મૂળભૂત સિદ્ધાંતો

યોગીના આદર્શ જીવનરૂપી નોંધપોથીમાંના કેટલાંક અનમોલ રત્નો!

વેદોક્તધર્મ વિષય

સાચા અર્થમાં વૈદિક ધર્મ શું છે? વેદોના જ્ઞાનને આત્મસાત્ કરવા માટે મનુષ્યોએ જીવનમાં કેવી પ્રવૃત્તિઓ કરવી જોઈએ તેનો સંપૂર્ણ સાર!

મુર્ખ હિન્દુઓની ૧૩૦૦ વર્ષની ગાથા

તમે કોઈ પણ હો – બ્રાહ્મણ, દલિત, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શીખ કે બૌદ્ધી. આ વાંચો....

ભદ્રકાળી મંદિર બન્યું જામા મસ્જીદ

જાણો કેમ ગુજરાતની જામા મસ્જીદ વાસ્તમાં ભવ્ય ભદ્રકાળી મંદિર છે.

‘ઓમ્’- માનવતાનું સૌથી અમૂલ્ય ધન!

‘ઓમ્’ ઈશ્વરનું નિજ નામ શા માટે છે? 'ઓમ્’ માં એવી તો શું વિશેષતાઓ છે? 'ઓમ્’ની ઉપાસના માનવમાત્ર માટે કેવી રીતે કલ્યાણકારી નીવડે છે? આ લેખ વાંચી તમારી આ કુતુહલતાને સંતોષો!  

ગુજરાતમાં જૈન મંદિર બન્યું મસ્જીદ

ગુજરાતમાં એક મસ્જીદના જૈન મંદિર હોવાના પ્રમાણો

Pin It on Pinterest