ભાગ ૬ – બીજી રીતો કેમ નિષ્ફળ નીવડે છે?

જ્યાં મૂળ પ્રશ્નોના જવાબ આપવામાં બધા જ રસ્તાઓ નિષ્ફળ નીવડે છે ત્યાં વેદો સફળ પુરવાર થયા છે. વેદો આ પ્રશ્નોના જવાબમાં એવું તાર્કિક અને વૈજ્ઞાનિક માળખું આપે છે કે જે માળખાને એક વાર સમજી લીધા પછી આપણને કોઈપણ પ્રકારનો ભય કે શંકા વિચલિત કરી શકતા નથી.

ચાલો સાચો આનંદ માંણીએ! – ઇશોપનિષદ મંત્ર ૧

ઇશોપનિષદ મંત્ર ૧ – મનુષ્ય જગતથી ચિત્ત હટાવીને તેનો ત્યાગપૂર્વક ભોગ કરે!  મનુષ્ય જીવનભર જે નિત્ય આનંદ અને સફળતાને પ્રાપ્ત કરવા માટે નિરંતર પ્રયત્નશીલ રહેતો હોય છે, તે નિત્ય આનંદ અને સફળતાને પ્રાપ્ત કરવા તરફ પહેલું પગલું!

સોલંકી વંશનું પ્રતિક બન્યું મસ્જીદ

જાણો સોલંકી વંશની શાન રૂદ્રમહાલય મંદિરને કેવી રીતે મસ્જીદમાં બદલી નાખવામાં આવી!

મનુસ્મૃતિ અને સ્ત્રી

મનુસ્મૃતિ સ્ત્રીઓ વિષે શું કહે છે? આવો સત્ય જાણીએ અને સ્ત્રીઓને ઉચ્ચ સ્થાન, સન્માન અને સમાન અધિકાર આપી વિશ્વમાં સાચા મનુવાદની સ્થાપના કરીએ!

જાતિ-પ્રથા – ભારત વિરોધી તત્વોનું સૌથી શક્તિશાળી હથિયાર

ભારતના શત્રુઓની જાળ અને તેમાંથી બહાર નીકળવાનો એક માત્ર રસ્તો.

“વેદ” વિષે આટલું તો જરૂરથી જાણો!

વેદ વિષેના કેટલાંક સત્ય વચનો! વેદ વિષે આટલું તો જરૂરથી જાણો!

“વિજય”પુર સીકરી બની “ફતેહ”પુર સીકરી

જાણો મેવાડના મહાન રાજાઓનું શહેર વિજયપુર કેવી રીતે બન્યું ફતેહપુર.

મનુસ્મૃતિ અને દંડ

મનુસ્મૃતિમાં શૂદ્રો માટે કઠોર દંડનું વિધાન છે તે ખોટી માન્યતાનું ખંડન! મનુસ્મૃતિ અનુસારની દંડ વ્યવસ્થા જ દેશમાંથી ભ્રષ્ટાચાર નાબુદીનો શ્રેષ્ઠત્તમ માર્ગ કેમ?

વેદોક્તધર્મ વિષય

સાચા અર્થમાં વૈદિક ધર્મ શું છે? વેદોના જ્ઞાનને આત્મસાત્ કરવા માટે મનુષ્યોએ જીવનમાં કેવી પ્રવૃત્તિઓ કરવી જોઈએ તેનો સંપૂર્ણ સાર!

ગુજરાતમાં જૈન મંદિર બન્યું મસ્જીદ

ગુજરાતમાં એક મસ્જીદના જૈન મંદિર હોવાના પ્રમાણો

Pin It on Pinterest