ભાગ ૫ – ત્રીજો સિદ્ધાંત

Part-5-–-The-Third-Principle

વૈદિક સાર સ્પષ્ટ છે – મૂળભૂત પ્રશ્નોના જવાબ શોધવા એ જ જીવનનું પ્રમુખ લક્ષ્ય છે. અને આ મૂળભૂત પ્રશ્નોના જવાબોની અનુભૂતી થતા જ ચિંર આનંદની અવસ્થાનો અનુભવ થવા માંડે છે.

माँ

Mother

मेरी भी नहीं तेरी भी नहीं वो तो होती सबकी सांझी माँ
ना हिंदू की ना मुस्लिम की माँ तो बस एक होती है माँ

Yes, I love I

Yes-I-Love-I

“I” gives you the personal power. If you start-up your day with giving “I” a personal power boost, the world will seem so different with the same eyes! In this I, lies the world. You have to find everyday a new quality. This knowledge about I, will give you everyday a new prospective to live with and for in this life. It will make your days wonderful and protect you from evil eyes.

Why I love Vedas! Part-2

Vedas Agniveer

Find out whether you knew these startling facts about Vedas. This is bound to delightfully amaze you. And make you emotional and proud of the timeless heritage that humanity possesses.

बचपन और जवानी

बचपन-और-जवानी

जवानी आयी और बचपन विदा हो गया! पर जाते जाते बचपन कुछ कह गया! बचपन की जवानी को सीख, इस कविता में.

Why I love Vedas! Part-1

Why-I-love-Vedas!-Part-1

Find out whether you knew these startling facts about Vedas. This is bound to delightfully amaze you. And make you emotional and proud of the timeless heritage that humanity possesses.

Why I am proud to be Hindu? Part 2

Proud to be Hindu - Agniveer

More reasons why I am proud to be Hindu. Why I see no philosophy in life to surpass Hinduism in content and intent. Why it must be duty of all enlightened humans to promote Hinduism and its foundation – the Vedas – to self and world. Why making entire world Hindu is the only way to salvage humanity.

Help poor survive the cold of winter in India

Bengal Winter

We plan to distribute free blankets to needy poor and install a hot-water geyser in Kalitala – a poor village in Howrah district of West Bengal, India. This will save thousands of valuable lives and help them survive the harshness of nature. Please join Agniveer in the cause.

Punishment or Reward?- Delhi Gang Rape Juvenile

Punishment-or-Reward

Delhi Gang Rape prime convict Mohammad Afroz aka Raju is sentenced for 3 years in a juvenile shelter that will provide him security, isolation, TV, games and everything. So this is the message we give to rapists- rape our girls, kill them and then have fun instead of jail. Ashamed to be an Indian today.

तुलादान

Rukmini and Krishna

श्रीकृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मिणी के वैवाहिक जीवन की एक घटना का काव्य रूपांतरण। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर अग्निवीर की यह भेंट!

ભાગ ૪ – ઉપ સિદ્ધાંત

Om

જ્ઞાન એટલે કે સત્ય પ્રાપ્તિની અમારી પ્રક્રિયામાં પુસ્તકોની ગોખણપટ્ટી કે તથ્યોને યાદ રાખવાનો સમાવેશ થતો નથી.

Religion de Vedas

Vedas

Religion of Vedas or Hinduism in French! Read this to know why Hinduism is home to all human beings irrespective of their religion, race, creed and gender! First time in French! Read and circulate!

ભાગ ૩ – બીજો સિદ્ધાંત

વૈદિક તત્વજ્ઞાનનો બીજો મૂળભૂત સિદ્ધાંત – જીવનનો અર્થ છે વૃદ્ધિ. જીવનશક્તિ સાથે સુમેળ રાખી કાર્યો કરવાથી વૃદ્ધિ થતી રહે છે.

हवन की महिमा

Krishna performing Agnihotra

हवन क्या है? अपने जीवन को उजले कर्मों से और चमकाने का संकल्प! अपने सब पाप, छल, विफलता, रोग, झूठ, दुर्भाग्य आदि को इस दिव्य अग्नि में जला डालने का संकल्प! हर नए दिन में एक नयी उड़ान भरने का संकल्प, हर नयी रात में नए सपने देखने का संकल्प! उस ईश्वर रूपी अग्नि में खुद को आहुति बनाके उसका हो जाने का संकल्प, उस दिव्य लौ में अपनी लौ लगाने का संकल्प और इस संसार के दुखों से छूट कर अग्नि के समान ऊपर उठ मुक्त होने का संकल्प! हवन मेरी सफलता का आर्ग है. हवन मेरी मुक्ति का मार्ग है, ईश्वर से मिलाने का मार्ग है.