૧. કોઈ એક સંસ્કૃત ચોપડી પકડો. ખાસ કરીને એવી ચોપડી કે જે હિન્દુઓ કદી વાંચતા ન હોય. એવી ચોપડી કે જેનું નામ પણ હિન્દુઓએ કોઈ દિવસ સાભળ્યું ન હોય. જેટલી અજ્ઞાત અને અપરિચિત ચોપડી પકડશો તેટલા જ મોટા વિદ્વાન કહેવાશો. ઉદાહરણ તરીકે ગ્રહસુત્ર,પરાશર સંહિતા, યાજ્ઞવલ્ક્ય સ્મૃતિ વગરે વગેરે. અથવા તો સીધા વેદને જ પકડો.

૨. ચોપડીમાંથી ઝાકીર નાઈકની જેમ પાના નંબર, શ્લોક નંબર બબડ્યા કરો.

૩. પોતાને વિદ્વાન સાબિત કરવા માટે થોડું ઘણું સંસ્કૃતમાં લાખો. જે.એન.યુ. માં તો તમને આ માટે અવોર્ડ મળશે.

૪. એ શ્લોકનો જે મન ફાવે તે અર્થ કરી દો. ઉદાહરણ તરીકે: ઋગ્વેદ ૨૨.૧.૧૩: “ગોલી માર ભેજે મેં, ભેજા શોર કરતા હે”

આથી એમ સાબિત થઇ જશે કે, વેદ હિંસા કરવાનું કહે છે.

૫. આ બધું ૧૦૦ વખત રીપીટ કરતા રહો.

આથી હવે તમે ભારતીય હિન્દુ સંસ્કૃતિ અને હિન્દુ ધર્મના કુખ્યાત પંડિત બની ગયા છો. હવે હિન્દુધર્મ અને વેદનું જેટલું જ્ઞાન તમને છે, એટલું જ્ઞાન તો કદાચ રામ અને કૃષણને પણ નહીં હોય.

હવે તમે હિન્દુઓનું સરળતાથી ધર્માંતરણ કરી શકશો. કારણ કે ન તો તમને સંસ્કૃત ખબર છે કે ન તો હિન્દુઓને તેમના મૂળ વેદ વિષે કઈ જાણે છે.

FOR ORIGINAL ENGLISH VERSION: SECRET REVEALED! 5 STEP GUIDE TO PROVE HINDUISM IS A BAD RELIGION

Liked the post? Make a contribution and help revive Dharma.

Disclaimer:  We believe in "Vasudhaiv Kutumbakam" (entire humanity is my own family). "Love all, hate none" is one of our slogans. Striving for world peace is one of our objectives. For us, entire humanity is one single family without any artificial discrimination on basis of caste, gender, region and religion. By Quran and Hadiths, we do not refer to their original meanings. We only refer to interpretations made by fanatics and terrorists to justify their kill and rape. We highly respect the original Quran, Hadiths and their creators. We also respect Muslim heroes like APJ Abdul Kalam who are our role models. Our fight is against those who misinterpret them and malign Islam by associating it with terrorism. For example, Mughals, ISIS, Al Qaeda, and every other person who justifies sex-slavery, rape of daughter-in-law and other heinous acts. Please read Full Disclaimer.
Previous articleયજ્ઞનો સાચો અર્થ
Next articleCHECK-OUT! Yoga for the brave and enterprising warriors [Gita]
"મુક્તિના એકમાત્ર સર્વોચ્ચ લક્ષ્ય સાથે જીવાતું, શ્રેષ્ઠત્તમ કર્મોયુક્ત, સાદું, સરળ અને સંતુલિત જીવન એ જ જીવન જીવવાનો ઇષ્ટતમ માર્ગ છે. આ સિવાયનું બાકીનું બધું જ અમુલ્ય સમય અને ઉર્જાની બરબાદી છે." આ જીવન મંત્ર સાથે મિશન અગ્નિવીરને પોતાનું જીવન સમર્પિત કરતી એક જીવાત્મા.