વાહલા ભારતીઓ

એક સમયે આ ભારત ભૂમિ આપણી હતી. પણ હવે આ ભારત ભૂમિ પર હિન્દુ છોકરીઓ બજારમાં વેચાય છે, તેમનો બળાત્કાર થાય છે, તેમને માર મારવામાં આવે છે અને તેમનું બળજબરીથી ધર્માંતરણ કરવામાં આવે છે.

પણ હિન્દુઓની આ દુર્દશાનો અંત અહીં આવતો નથી. આવું ભવિષ્યમાં પણ થશે.

ભારતમાં આજે ઘણાં પાકિસ્તાન બની રહ્યાં છે. ભારતમાં પહેલી વાર હિન્દુઓની જનસંખ્યા ૮૦% થી નીચે ગઈ છે. જો જહાદી ભૂંડોને પગ તળીએ કચડવા માટે આપણે સંગઠિત નહીં થઈએ તો આપણે ભારતમાંથી લુપ્ત થઇ જઈશું.

કેટલાંક લોકો એમ કહશે કે જીહાદીઓ અને પાદરીઓ બંને હિન્દુઓનું ધર્માંતરણ કરવાનું જ કામ કરે છે. આ બંને હિન્દુઓના અસ્તિત્વ સામે મોટું જોખમ છે.તો પછી ખાલી જહાદીઓ સામે જે કેમ લડવાનું?

આ પ્રશ્નોનો જવાબ એ છે કે જીહાદીઓએ લાખો હિન્દુ છોકરીઓના બળાત્કાર કર્યા છે. આજે પણ કરે છે. પાદરીઓ અને તેમના અનુઆયીઓ હિન્દુ છોકરીઓનો બળાત્કાર કરતા નથી.

જીહાદીઓ નિર્દોષોના ગળા કાપે છે. પાદરીઓ અને તેમના અનુઆઇઓ આમ કરતા નથી.

ઈસાઈ દેશમાં કોઈપણ વ્યક્તિ ભય કે ડર વગર ફરી શકો છો. ઈસાઈ દેશમાં કોઈપણ વ્યક્તિ પોતાના ધર્મનો પ્રચાર કરી શકો છે. પણ સાઉદી અરેબિયા કે કોઈ મુસ્લિમ દેશમાં બીજા ધમ્રનો પ્રચાર કરવાની સખ્ત મનાઈ છે. ઈસાઈ દેશમાં કોઈ તેના ધર્મનો પ્રચાર ન કરે તો તેમાં ઇસાઇઓનો કોઈ વાંક નથી.

આમ, જીહાદીઓ અને ઈસાઈ પાદરીઓમાં ઘણો તફાવત છે. આથી અત્યારે ઈસાઈ પાદરીઓને આમાં સડોવીને જીહાદીઓની મોટી સમસ્યા સામે આંખ આડા કાન કરવાની જરૂર નથી.

આપણી આંખ આડા કાન કરવાની આ આદતને કારણે જીહાદીઓ જીતી રહ્યાં છે. હિન્દુઓના અસ્તિત્વને મોટું જોખમ તો જીહાદીઓ તરફથી છે કે બીજાને કોઇ અવસર આપતા નથી.

કેટલાંક લોકો આ બધું જોઈ નિરાશ થઇ બેસી રહે છે. પણ નિરાશ થવાથી કાઈ નહીં વળે. સમસ્યાના નિવારણ માટે કર્મ જ કરવાં પડશે. અને એટલાં કર્મ કરવા પડશે કે નિરાશ થવા માટે કોઈ સમય, સ્થાન કે ઉર્જા જ ન રહે. 

For original article in English: For SURVIVAL of dignity | Unite against MONSTER of Jihadi terror

Liked the post? Make a contribution and help revive Dharma.

Disclaimer:  We believe in "Vasudhaiv Kutumbakam" (entire humanity is my own family). "Love all, hate none" is one of our slogans. Striving for world peace is one of our objectives. For us, entire humanity is one single family without any artificial discrimination on basis of caste, gender, region and religion. By Quran and Hadiths, we do not refer to their original meanings. We only refer to interpretations made by fanatics and terrorists to justify their kill and rape. We highly respect the original Quran, Hadiths and their creators. We also respect Muslim heroes like APJ Abdul Kalam who are our role models. Our fight is against those who misinterpret them and malign Islam by associating it with terrorism. For example, Mughals, ISIS, Al Qaeda, and every other person who justifies sex-slavery, rape of daughter-in-law and other heinous acts. Please read Full Disclaimer.