મૂળ હિંદુ નામ : શકુનીકા/શકુની વિહાર

સ્થળ : ખંભાત, જી.આણંદ, ગુજરાત.

ઇસ્લામિક ક્રૂરતાના પ્રતિક બન્યા પછીનું નામ : જામી મસ્જીદ

ખંભાતની જામી-મસ્જિદ ખરી રીતે તો રાજકુમારી સુદર્શના દ્વારા નિર્મિત જૈન મંદિર છે. ૧૨૯૬-૧૩૧૫ દરમિયાન અલાઉદ્દીન ખીજીએ ગુજરાતમાં ઘાતકી ઘુસણખોરી કરી હતી. તે દરમ્યાન ધર્મ પરિવર્તનના ભાગરૂપે આ સુંદર જીનાલય મસ્જીદમાં પરિવર્તિત કરાયું.

મસ્જીદ(?)ની અંદર જોવા મળતી તોરણ-કળા, હિંદુ કે જૈન મંદિરોમાં જ હોય છે. મુખ્ય ગર્ભગૃહમાં ૧૦૦ જેટલા સ્થંભ છે, જે આ મસ્જીદ હિન્દુ મંદિર હોવાનું પ્રમાણ આપે છે. આ ઉપરાંત, મિનારા રહિતનું બાંધકામ પણ આ મંદિર વાસ્તવમાં મસ્જીદ છે તેનાં પણ ઘણાં સવાલ ઉભા કરે છે.

મસ્જીદ(?)ના બધા જ સ્થંભ પર તૂટેલી પરંતુ સ્પષ્ટ દેખાતી અવસ્થામાં પવિત્ર કળશની કોતરણી છે જે આ અદ્ભુત હિંદુ મંદિરના બળજબરીપૂર્વક મસ્જીદમાં પરિવર્તન કરાયાની ચાડી ખાય છે.

મુસ્લિમોના જ હિંદુ પૂર્વજો – કાફીરો – અને તેમની સંસ્કૃતિના પવિત્ર પ્રતિક – હિંદુ મંદિરો – ને બળજબરીપૂર્વક ઇસ્લામમાં પરિવર્તિત કરાયા હતા આ વાત હવે મુસ્લિમોએ અનુભવવાની જરૂર છે. અને સાથે-સાથે હિન્દુઓના સાંસ્કૃતિક સ્થાપત્યો એમને પાછા મળે એ માટે મુસ્લિમોએ હિંદુઓ સાથે જોડાવું જ જોઈએ.

This article is available in English: Temple Turned into Mosque in Gujarat.

Liked the post? Make a contribution and help revive Dharma.

Disclaimer:  We believe in "Vasudhaiv Kutumbakam" (entire humanity is my own family). "Love all, hate none" is one of our slogans. Striving for world peace is one of our objectives. For us, entire humanity is one single family without any artificial discrimination on basis of caste, gender, region and religion. By Quran and Hadiths, we do not refer to their original meanings. We only refer to interpretations made by fanatics and terrorists to justify their kill and rape. We highly respect the original Quran, Hadiths and their creators. We also respect Muslim heroes like APJ Abdul Kalam who are our role models. Our fight is against those who misinterpret them and malign Islam by associating it with terrorism. For example, Mughals, ISIS, Al Qaeda, and every other person who justifies sex-slavery, rape of daughter-in-law and other heinous acts. Please read Full Disclaimer.
Previous articleअक़बर को महाराणा प्रताप के छ: तमाचे
Next articleAn algo for life – Gayatri Mantra
"મુક્તિના એકમાત્ર સર્વોચ્ચ લક્ષ્ય સાથે જીવાતું, શ્રેષ્ઠત્તમ કર્મોયુક્ત, સાદું, સરળ અને સંતુલિત જીવન એ જ જીવન જીવવાનો ઇષ્ટતમ માર્ગ છે. આ સિવાયનું બાકીનું બધું જ અમુલ્ય સમય અને ઉર્જાની બરબાદી છે." આ જીવન મંત્ર સાથે મિશન અગ્નિવીરને પોતાનું જીવન સમર્પિત કરતી એક જીવાત્મા.