National Office Bearers | Rashtriya Padadhikari

President | Adhyaksh
Dr Vashi Sharma
[email protected]

Vice President | Upadhyaksh

Ronak Trivedi
[email protected]

General Secretary | Mahasachiv

Geet Rana
[email protected]

Sumit Kumar
[email protected]

Secretary | Sachiv

Amit Tiwari
[email protected]

Chirag Jha
[email protected]