ભાગ ૪ – ઉપ સિદ્ધાંત

Om

જ્ઞાન એટલે કે સત્ય પ્રાપ્તિની અમારી પ્રક્રિયામાં પુસ્તકોની ગોખણપટ્ટી કે તથ્યોને યાદ રાખવાનો સમાવેશ થતો નથી.

ભાગ ૩ – બીજો સિદ્ધાંત

વૈદિક તત્વજ્ઞાનનો બીજો મૂળભૂત સિદ્ધાંત – જીવનનો અર્થ છે વૃદ્ધિ. જીવનશક્તિ સાથે સુમેળ રાખી કાર્યો કરવાથી વૃદ્ધિ થતી રહે છે.

વેદોક્તધર્મ વિષય

Extreme-happiness-through-Vedas-and-Hinduism

સાચા અર્થમાં વૈદિક ધર્મ શું છે? વેદોના જ્ઞાનને આત્મસાત્ કરવા માટે મનુષ્યોએ જીવનમાં કેવી પ્રવૃત્તિઓ કરવી જોઈએ તેનો સંપૂર્ણ સાર!

ભાગ ૨: પહેલો સિદ્ધાંત

First Principle

વૈદિક જ્ઞાનના માળખાનો મૂળ આધાર – સત્ય = આનંદ. વાસ્તવમાં, સત્યની શોધ થકી આનંદની પ્રાપ્તિ, એ મનુષ્ય જીવનનું ખુબ જ જરૂરી અને વિશિષ્ટ લક્ષણ છે.

સ્ત્રી – જ્ઞાનનો સૂર્યોદય

Woman-–-Sunrise-of-enlightenment

સંપૂર્ણ સમાજ કીર્તિવાન સ્ત્રીને માન-સન્માન આપનાર થાઓ. સ્ત્રીએ શુદ્ધ ચારિત્ર, નિઃસ્વાર્થવૃતિ અને સન્માનીય કાર્યોના આદર્શ સ્વરૂપ છે. એ ધૃણા અને અજ્ઞાનતા જેવા શક્તિશાળી અવરોધોનો નાશ કરી શકે છે. વેદોનું અનુસરણ કરો અને સૃષ્ટિનું રક્ષણ કરો!