મેં સ્વાર્થી બની રહેવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ તે શક્ય ન બન્યું. મેં નિર્દય દુનિયાથી ભયભીત થવનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ તે શક્ય ન બન્યું. મેં મારી પોતાની જ એક અલગ સંકુચિત દુનિયામાં સીમિત રહેવાનો પ્રયાસ કર્યો, પણ હું તેમ ન કરી શક્યો. કારણ કે શ્રુષ્ટિના કણેકણમાં વિદ્યમાન તને મેં મારા માતા, પિતા, મિત્ર, ગુરુ અને મારો સર્વશ્વ જાણ્યો. આથી મારા માટે એ જ શ્રેષ્ઠ છે કે હું તારા તરફથી મળતી પ્રેમ, વહાલ અને સંરક્ષણની અનુભૂતિમાં દરેક ક્ષણે આનંદમગ્ન રહું, અને મારા આ અનુભવરૂપી પ્રકાશથી દુનિયાને પ્રકાશિત કરું.  

યજુર્વેદ૧૫.૫૨:

અયમહું

અગ્નિવીરતમો  – પોતાના બળથી શત્રુના બળને અત્યંત વ્યાપ્ત કરનાર શ્રેષ્ઠત્તમ અગ્નિવીર

વયોધા:દીર્ધાયુષ્ય અને સંપૂર્ણતાનો સ્ત્રોત્ર

સહ્સ્ત્રિયો અસંખ્ય યોદ્ધાઓ સમાન

દ્યોતતામ પ્રતિભાશાળી ઢંગથી સર્વત્ર પ્રકાશિત

અપ્રયુચ્છન પ્રમાદ, નિરુત્સાહ, અધર્મ કે અન્ય કોઈ લક્ષ્ય અવરોધક પ્રવૃત્તિથી સર્વથા દુર

વિભ્રાજમાન: વિદ્યા અને ન્યાયથી દેદિપ્યમાન

સરિરસ્ય મધ્યે કોઇપણ સ્થાન, વર્ગ, સમાજ કે વિશ્વમાં

ઉપ પ્ર યાહિ સહજતા, આત્મવિશ્વાસ અને નિશ્ચયાત્મક ઢંગથી પ્રાપ્ત કરું  

દિવ્યાનિ ધામ  – પવિત્ર, અદ્દભુત અને શ્રેષ્ઠ લક્ષ્યો 

Original post in English is available at http://agniveer.com/diary-of-a-yogi-agniveer/

Liked the post? Make a contribution and help revive Dharma.

Disclaimer: We believe in "Vasudhaiv Kutumbakam" (entire humanity is my own family). "Love all, hate none" is one of our slogans. Striving for world peace is one of our objectives. For us, entire humanity is one single family without any artificial discrimination on basis of caste, gender, region and religion. By Quran and Hadiths, we do not refer to their original meanings. We only refer to interpretations made by fanatics and terrorists to justify their kill and rape. We highly respect the original Quran, Hadiths and their creators. We also respect Muslim heroes like APJ Abdul Kalam who are our role models. Our fight is against those who misinterpret them and malign Islam by associating it with terrorism. For example, Mughals, ISIS, Al Qaeda, and every other person who justifies sex-slavery, rape of daughter-in-law and other heinous acts. Please read Full Disclaimer.
Previous articleયોગીની નોંધપોથી – અશાંતિ
Next articleયોગીની નોંધપોથી – યોગી
"મુક્તિના એકમાત્ર સર્વોચ્ચ લક્ષ્ય સાથે જીવાતું, શ્રેષ્ઠત્તમ કર્મોયુક્ત, સાદું, સરળ અને સંતુલિત જીવન એ જ જીવન જીવવાનો ઇષ્ટતમ માર્ગ છે. આ સિવાયનું બાકીનું બધું જ અમુલ્ય સમય અને ઉર્જાની બરબાદી છે." આ જીવન મંત્ર સાથે મિશન અગ્નિવીરને પોતાનું જીવન સમર્પિત કરતી એક જીવાત્મા.
 • its intresting
  i like it
  I love it
  I devote for it
  I want one humanity
  I want one world
  one think
  one ajenda
  one right
  really I like it
  but I like language in only Hindi
  because English is terrorism
  I hated in English
  dont post in English
  but I write in English because you understand my sennce.