ધ્યાન આકર્ષક ક્ષેત્રો:

૧. જીવનમાં અનુકુલનશીલ બનવાનો ગુણ કેળવો.

૨. સર્વદા શુભકર્મોમાં લિપ્ત રહો અને સારી ટેવો કેળવો. “શુભ” કે “સારું” એ બીજું કઈ નહીં પણ તે ક્ષણે જે “વધુ યોગ્ય અને ઉચિત” હોય તે. જીવનની દરેક ક્ષણે વધુ યોગ્ય અને ઉચિત વિકલ્પો શોધતા રહેવાનો સ્વભાવ કેળવો.

૩. તિતિક્ષાનો અભ્યાસ – કેટલી ખ્યાતિ અને કીર્તિને સ્વીકારી શકો? કેટલી પ્રતિકુળતાનો સામનો કરી શકો? કેટલા નકારોને સહન કરી શકો?

૪. નિયમિત રીતે અધિકત્તમ ઈશ્વરનું ધ્યાન – પરમઆનંદ સ્વરૂપ ઈશ્વરમાં મગ્નતા.

૫. “યોગી” બનવું એ જ જીવનનું લક્ષ્ય.

૬. મનુષ્ય જન્મ સાધારણ નથી. મનુષ્ય જન્મ ઈશ્વર પ્રાપ્તિની એક સુવર્ણ તક છે.

૭. પ્રત્યેક ક્ષણે ઈશ્વર પ્રતિ કૃતજ્ઞભાવસ્વરૂપે વધુને વધુ નિષ્કામ કર્મ કરતા રહો. ॐ

૮. અણધારી અને આકસ્મિત પ્રતિકુળ પરિસ્થિતિઓમાં આશ્ચર્ય ન પામવાની વૃત્તિ કેળવો. આધ્યાત્મિકતાને શસ્ત્ર બનાવી, વિચલિત થયા વગર, સ્થિર મન સાથે પ્રતિકુળ પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરો.

૯. સંસારિક જગતમાં મોહ માયાના ભાવાત્મક બંધનોમાંથી નિવૃત્ત થાઓ. માત્ર ઈશ્વર દ્વારા જ સંસારના સમસ્ત જડ અને ચેતન પદાર્થ સાથે સંબંધ સ્થાપિત કરો.

૧૦. અન્ય વ્યક્તિઓની લાગણી દુભાશે તેમ માની મૌન રહી સત્યને દબાવવાનો પ્રયત્ન ન કરો. સહિષ્ણુત અને વિનમ્રની સાથે સાથે દૃઢ પણ બનો. આત્માના અવાજને મૌન કરવાનો પ્રયાસ કદી ન કરો.

Original post in English is available at http://agniveer.com/diary-yogi-page-2/

Liked the post? Make a contribution and help revive Dharma.

Disclaimer:  We believe in "Vasudhaiv Kutumbakam" (entire humanity is my own family). "Love all, hate none" is one of our slogans. Striving for world peace is one of our objectives. For us, entire humanity is one single family without any artificial discrimination on basis of caste, gender, region and religion. By Quran and Hadiths, we do not refer to their original meanings. We only refer to interpretations made by fanatics and terrorists to justify their kill and rape. We highly respect the original Quran, Hadiths and their creators. We also respect Muslim heroes like APJ Abdul Kalam who are our role models. Our fight is against those who misinterpret them and malign Islam by associating it with terrorism. For example, Mughals, ISIS, Al Qaeda, and every other person who justifies sex-slavery, rape of daughter-in-law and other heinous acts. Please read Full Disclaimer.
Previous articleયોગીની નોંધપોથી – મુક્તિ માર્ગ
Next articleયોગીની નોંધપોથી – અશાંતિ
"મુક્તિના એકમાત્ર સર્વોચ્ચ લક્ષ્ય સાથે જીવાતું, શ્રેષ્ઠત્તમ કર્મોયુક્ત, સાદું, સરળ અને સંતુલિત જીવન એ જ જીવન જીવવાનો ઇષ્ટતમ માર્ગ છે. આ સિવાયનું બાકીનું બધું જ અમુલ્ય સમય અને ઉર્જાની બરબાદી છે." આ જીવન મંત્ર સાથે મિશન અગ્નિવીરને પોતાનું જીવન સમર્પિત કરતી એક જીવાત્મા.