She is mother, sister, wife, daughter. She illuminates lives like sunshine. Respect her.

نگرش ودایی نسبت به زن روشن و بدون ابهام است. او پایه و اساس جامعه ما است. اگر شما می خواهید جامعه را نابود کنید، در از بین بردن وضعیت، آموزش و پرورش و شأن و منزلت زن کار کنید. اگر شما می خواهید یک جامعه اصولی و نجیب تشکیل دهید، پس بلندترین شکوه را به زن عطا کنید و اجازه دهید او دارای دانش، عزت و رهبری باشد.

این بزرگترین بدبختی بر سر ملت و جامعه ما بود هنگامی که ما شروع به تصور کردن زنان به عنوان یک کالا کردیم – چه برای لذت بردن نفسانی و یا محدود به کارهای معمولی. این اتفاق در یک روز نمی افتد.  تنزل از زنان در حدود 1000 سال قبل از جنگ حماسی “مهابهارت” آغاز شده است. اما پس از تهاجم اسلامی در قرون وسطی، وضعیت رو به وخامتشان سریع تر شد. و همگام با آن، جامعه تبدیل به جامعه ای ضعیف، ترسو، ناتوان، شکنجیده، معلول و ویران شد. قیمتی که ما برای نادیده گرفتن توصیه های ودایی در مورد زنان پرداخته ایم در واقع بسیار سنگین بوده است. ما آنقدر احمق بوده ایم، که به نام دارما (دین ودای)، ما به افراد نالایق در جامعه مان اجازه دادیم که آنها حق مسلم زنان به مطالعه وداها، و یا حتی تلاوت مانتراهای ودایی (آیات) را به آنان دیکته کنند.

این موضوع شرم آور است که بسیاری ازآنان که بینش ضد ودایی دارند ادعا می کنند برای نشان دادن به اصطلاح هندویسم و یا فرهنگ ودایی، و حتی بسیاری از مردم کورکورانه پیرو آنها هستند. این همان چیزی است که جامعه ما را در ریاکاری گرفتار می کند و حتی به ریاکاری زیاد می کشد. اگنیویر قاطعانه بیان می کند که همه افراد و همه متن هایی که توجیه ممنوعیت مطالعات ودایی یا حقوق پایین تر برای زنان می کنند، بزرگترین دشمنان آیین هندو می باشد. و بس.

ما درس سرکوب زنان از سنت مهاجمان که ما را غارت کردند آموخته ایم، و نه از وداها – چه قبایل غرب آسیا که نمایندگی به نام اسلام می کردند و یا به بریتانیا که نمایندگی به نام مسیحیت می کردند. و همچنین همه کسانی که متون جعلی را برای منصرف کردن مردم از مطالعه وداها نوشته بودنند. ما نمی دانیم که نوشتن این متون از کی آغاز شد، و چه هنگام به پایان رسید. (نوشتن برخی از آنها  تا ایجاد چاپ مطبوعات در اواخر قرن 19 ادامه یافت!) ولی نقطه قوت ما این است که هر متنی که زنان را تحقیر می کند و یا به آنها حقوق پایین تر عطا می کند و یا آنها را از رهبری جامعه محدود می کند، باید به زباله انداخته و یا باز تعبیر مطابق با وداها بشود. لازم است که ما به طور مستقیم از وداها بدانیم که چه چیزی دارما ی درست است.

در این مقاله، ما این ایده احمقانه که زنان حق مطالعه وداها و یا انجام مراسم “یگیا” (“یسنه” در اوستایی) را ندارند از درجه اعتبار به سطل آشغال خواهیم انداخت. ما نیز آنچه را که در وداها در مورد یک زن علمی می گویند مطالعه خواهیم کرد.

زن و یگیا (“یسنه” در اوستایی)

ریگ ودا 1.146.3 –  یجمان (نوازنده یگیا) و همسرش دو گاو هستند و آتش یگیا، گوساله است.

ریگ ودا 1.72.5 – پژوهشگران با همسران خود یگیا را انجام می دهند و به سعادت می رسند.

ریگ ودا 2.6.5 – اگر مادر و خواهر یگیا را با هم انجام می دهند، پس سعادت را به ارمغان می آورند.

ریگ ودا 7.1.6 – زن جوان به این آتش با “هوی” (ثواب یا ارائه) نزدیک شده است.

اتاروا ودا 3.28.6 – ای همسر، شما وارد جهان یگیا شده اید.

اتاروا ودا 3.30.60 – همه اعضای خانواده باید یگیا را انجام دهند.

اتاروا ودا 14.2.18 – ای زن، شما باید یگیا را در “گریهست آشرام” (بخشی از زندگی زناشویی) انجام دهید.

اتاروا ودا 14.2.25 – ای زن، یگیا را با سعادت انجام دهید.

علاوه بر آیاتی اینچنین، هیچ سرودی در کل وداها که یگیا را برای زنان ممنوع کند، وجود ندارد.

لطفا توجه داشته باشید که یگیا در اینجا صرفا به معنای رسوم “اگنی هوترا” یا “هون” نیست، بلکه شامل همه نوع نیکوکاری می شود. به سادگی در وداها بر اساس جنسیت و تولد هیچ تبعیضی برای انجام کارهای نیک وجود ندارد.

و هنگامی که زنان می توانند یگیا را انجام دهند، چه  تفاوتی میان خواندن مانتراها ودای و یگیا وجود دارد ؟

محدودیت زنان از وداها یا یگیا نوآوری قرون وسطی است، که تنها برای جامعه ما فاجعه و برده داری ببار آورده است.

امروز، به لطف راهنمای های استادانی مانند “سوامی دیانند سرسواتی” که تفسیرهای درست از وداها را رواج دادند، ما “مانترا گایاتری” را که توسط زنان خوانده می شود می شنویم، حتی در آتشکده و پرستش گاه!

زن و آموزش و پرورش

“سوامی دیانند” حتی پیشنهاد مجازات برای کسانی که فرزندان خود را به مدرسه نفرستند داده بود – هم پسران و هم دختران (“ستیارت پرکاش”، فصل 3). در اینجا برخی از مانتراها بر ضرورت آموزش و پرورش برای زنان ذکر می شود –

ریگ ودا 6.44.18 – دولت باید مطمئن شود که همه ی دختران و پسران آموزش و پرورش خوبی به دنبال اصول “برهماچریا” (پرهیزکاری تجرد – یعنی تجرید و بفرید) ببینند، و جامعه را تقویت کنند.

یجور ودا 10.7 – دولت باید به تلاش ویژه ای برای پرورش دانشمندان زن کند.

ریگ ودا 3.1.23 – مردم هوشمند باید مطمئن شوند که تمام دختران و پسران تحصیل کرده باشند.

ریگ ودا 2.41.16 – همه دختران باید آموزش و پرورش را از زنان آموزشید دیده دریافت کنند.

یجور ودا 11.36 – والدین باید مطمئن شوند که کودکان – پسران و دختران – آنها آموزش و پرورش خوبی ببینند، و سپس آنها را به دست استادان بزرگوار برای مدت طولانی بسپرند تا خانواده و ملت خود را بیافروزند مانند خورشید.

ریگ ودا 1.152.6 – پژوهشگران باید دختران و پسران را با دانش تغذیه کنند مثل یک مادر که فرزند خود را با شیر تغذیه می کند.

یجور ودا 6.14 – معلمان باید اطمینان حاصل کنند که آنها ویژگی های اصیل را در دانش آموزان خود از طریق انتشار دانش ودا القاء کردند.

ریگ ودا 2.41.17 – همه دانشمندان باید همسران تحصیل کرده خود را به آموزش همه ای دختران تشویق کنند.

یجور ودا 34.40 – همان گونه که سپیده دم شادی برای انسان ها به ارمغان می آورد، زن های تحصیل کرده باید با آموزش دختران شادی به ارمغان بیاورد.

یجور ودا 20.85 – زن های تحصیل کرده باید برای آموزش زنان دیگر تلاش کنند تا آنها نیز دانشمند شوند.

ریگ ودا 1.117.24 – معلمان باید مراقب باشند که پسران و دختران را به بالاترین درجه ای ارزش های اصیل برسانند، و بعد از آموزش آنها را به پدر و مادر خودشان باز گردانند.

ریگ ودا 1.164.41 – زنی که کارشناسی ارشد و مدرس تمام وداها می شود، سعادت را برای کل جامعه به ارمغان می آورد.

ریگ ودا 7.40.7 – زنان کارشناس که دارای ویژگی های اصیل هستند باید به همه زنان آموزش بدهند تا همه جا خوشی گسترش پیدا کند.

 پتانسیل های زن معنوی تحصیل کرده

زن تحصیل کرده باعث می شود که جامعه او به یک قدرت جهانی تبدیل بشود. او می تواند مسیر تاریخ را تغییر دهد. او “سرسواتی” (الهه دانش) است. در اینجا نکاتی است که وداها در مورد زنان معنوی تحصیل کرده می گویند.

یجور ودا 20.84 – زن با معرفت زندگی ما را با عقل خود تصفیه می کند. از طریق اقدامات خود، او اعمال ما را تصفیه می کند. از طریق دانش و عمل، او جامعه  را مدیریت و تقوا را ترویج می کند.

یجور ودا 20.85 – زن اندیشمند برای ما الهام بخش دانش است. او ترویج رفتار نیکوکاری در جامعه می کند.

یجور ودا 20.86 – زن اندیشمند باعث نشاط  درونی ما که فقط از طریق معرفت یافته می شود، است. او دانش، برنامه ریزی، و اعمال ما را می افروزد.

ریگ ودا 1.164.49 – ای زن دانشمند، علم شما برای ما صلح و سعادت فراهم می کند. شما ما را در القاء فضایل شریف رهبری می کنی. شما توسط علم خود به ما سر سبزی ارایه می کنی. الهامی که شما به عنوان مادر به ما می بخشی، شنیده و اطاعت خواهیم کرد. بانوی دانشمند مادر همه جامعه است.

ریگ ودا 2.41.16 – ای ارایه دهنده دانش بزرگ، ای مادر من، از طریق تغذیه دانش که شما فراهم کرده اید، زندگی ما بدون تو از هم گسسته خواهد بود. لطفا ما را راهنمایی کن.

ریگ ودا 2.41.17 – زن دانشمند، زندگی کل جامعه بستگی به شما دارد. شما به ما علم مناسب ارایه می کنید. دانش شما به تمام اقشار جامعه رسیده باشد.

ریگ ودا 6.49.7 – ای بانوی دانشمند، شما شخصیت ما را پیراسته می کنید. شما دارای ویژگی های اصیل هستید. کارهای نیکو را انجام می دهید. عادات شریف دارید. ما به عظمت شما که به همه سعادت می بخشد تعظیم می کنیم.

ریگ ودا 6.61.2 – ای بانوی دانش، همان شیوه ای که رودخانه عظیم ترین تپه ها و صخره ها را از بین می برد، زن معنوی اسطوره ها و مبالغه ها را تنها توسط عقل خود از بین می برد. ازطریق کلمات مودبانه و کارهای نیک ما به زنان احترام بگذاریم.

ریگ ودا 6.61.3 – ای بانوی دانشمند، شر درون ما را با دانش و شخصیت خود از بین ببرید. دانش وداها را به ما هدیه بدهید. ای مجری اعمال نیک، مثل رودخانه که جریان آب را فراهم می کند، همچنین شما جریان علم را می آورید.

ریگ ودا 7.96.3 – یک زن نجیب و تحصیل کرده تنها شادی را در جامعه می آورد. او ما را آگاه و هوشیار می سازد. او ما را مثل مانتراها در یگیا هدایت می کند، و به ما می آموزد که هر چیز در جهان چگونه استفاده می شود.

ریگ ودا 10.17.7 – اگر کسی مایل به تبدیل جامعه به قومی قدرتمند و اصیل است، او به زن احترام خواهد گذاشت و او باید در خوشنود ساختن زن تلاش کند. اگر کسی مایل به فضایل است، او به زن احترام خواهد گذاشت و او باید در خوشنود ساختن زن تلاش کند. کسانی که به زنان احترام می گذارند، سعادت، دانش و خوشی را به دست می آورند.

اتروا ودا 7.57.1 – هر گاه من از پلیدی این جهان یا نابخردی دیگران به ستوه می آیم زن صالح زخمهایم را مرهم می بخشد. (چون زنان دارای ظرافت زنانه و خرد آمیخته با احساس هستند و این ویژگی ها در مردان به ندرت یافت می شود.)

خدای من، زنان سرزمین ما و تمام دنیا را الهام می بخشد تا مانند زنان ودایی باشند. و باشد که جامعه ما زنان و احترام زنان را در بلند ترین پایه قرار دهد تا ما مانند فانوس دریایی برای تمام جهان باشیم.

منابع: آثار سوامی دیانند، عالم رامنات ودالنکار، استاد جیدیو شاستری، استاد پرییارتن، و بسیاری از دیگر دانشمندان ودایی. “ویدک ناری” از استاد رامنات ودالنکار، “ویدک شبدارت ویچار” از استاد رامنات ودالنکار، “ویدک کوش” از استاد راجویر شاستری به عنوان مشوره درجه اول بوده. این کتاب را به صورت کامل می شود از لینک زیر تهیه کرد

This Persian translation has been contributed by Aatish (آتش) and Sholay (شعله). Original post in English is available at http://agniveer.com/woman-foundation-of-knowledge/

Liked the post? Make a contribution and help revive Dharma.

Disclaimer: We believe in "Vasudhaiv Kutumbakam" (entire humanity is my own family). "Love all, hate none" is one of our slogans. Striving for world peace is one of our objectives. For us, entire humanity is one single family without any artificial discrimination on basis of caste, gender, region and religion. By Quran and Hadiths, we do not refer to their original meanings. We only refer to interpretations made by fanatics and terrorists to justify their kill and rape. We highly respect the original Quran, Hadiths and their creators. We also respect Muslim heroes like APJ Abdul Kalam who are our role models. Our fight is against those who misinterpret them and malign Islam by associating it with terrorism. For example, Mughals, ISIS, Al Qaeda, and every other person who justifies sex-slavery, rape of daughter-in-law and other heinous acts. Please read Full Disclaimer.
Previous articleWhy I don’t eat meat?
Next articleویدوں کا طریقہ
Agniveer aims to establish a culture of enlightened living that aims to maximize bliss for maximum. To achieve this, Agniveer believes in certain principles: 1. Entire humanity is one single family irrespective of religion, region, caste, gender or any other artificial discriminant. 2. All our actions must be conducted with utmost responsibility towards the world. 3. Human beings are not chemical reactions that will extinguish one day. More than wealth, they need respect, dignity and justice. 4. One must constantly strive to strengthen the good and decimate the bad. 5. Principles and values far exceed any other wealth in world 6. Love all, hate none
 • ای آتشین شجاع!ممکن است هرگز آتش انسانیت محو دور و ممکن است آن را برای روشن کردن ذهن از همه

 • BTW, if you ever decide on bringing out articles in Arabic, then you should address yourself as
  Shuja-ul-Hariq!!

 • Agniveer Mahoday!

  The Persian word for Agniveer is Daler-i-Aatish (دلیر آتش), assuming that Agniveer stands for “Brave one of the Fire” or Aatisheen Daler (آتشین دلیر), assuming Agniveer means “The Fiery Brave”!
  Ey Aatisheen Daler, Hamazoor Bim, Mo’afagh bashed ! (O Agniveer, May we be united in strength, Good Luck!)

 • Its great to know that Agniveer articles on Vedas are now being published in persian.

  My wish is that volunteers should come ahead to translate Agniveer Vedic articles in Arabic/German/French and other European languages.

  Dr Vivek Arya